Projectmanagement is samenwerken en de kwaliteiten van mensen optimaal benutten.Succes begint bij heldere en gedragen uitgangspunten en acceptatiecriteria.Overzicht, focus en controle geven rust en vertrouwen aan het team en de opdrachtgever.Gecontroleerd omgaan met veranderende omstandigheden is essentieel voor succes.

Hart voor uw project


Mensen maken projecten. Verschillende visies, belangen, doelstellingen maar ook angsten, onzekerheden. Elementen die een project kunnen maken of kraken.
Projectmanagement is dan ook meer dan het goed managen van tijd, budget, scope en kwaliteit. Het gaat om het verbinden van mensen. Om ze mee te nemen op reis, te zorgen dat ze aan boord blijven en tevreden de eindstreep halen.
Dat is management met hart voor uw project.

Visie

Projectpulse is opgericht door Carlos Santos. Carlos is een projectmanager in hart en nieren met passie voor zijn vak. Hij wordt door collega's en opdrachtgevers gewaardeerd om zijn inzet, betrouwbaarheid en oog voor de mens. In de loop van de jaren heeft hij, gebaseerd op standaard projectmanagement technieken en praktijkervaring, een eigen stijl ontwikkeld die zich het beste laat typeren als gestructureerd, open en bemoedigend. 

Gestructureerd
Een project heeft structuur nodig. Structuur in de vorm van een duidelijke projectorganisatie, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn en besluiten op het juiste niveau kunnen worden genomen, maar ook in de vorm project controle mechanismen. Deze mechanismen zijn essentieel om budget, planning, scope en kwaliteit van het project te bewaken. Denk hierbij, naast een planning en budgetadministratie, aan highlightreports, issue- en exceptionreports,  risklogs, changelogs. Carlos is van mening dat, hoe bescheiden een project ook is, deze control mechanismen altijd aanwezig moeten zijn. Ben je dan je flexibiliteit kwijt? Absoluut niet. Zijn ervaring heeft uitgewezen dat het erg formeel en streng lijkt in het begin van een project, maar naar mate het project vordert, het houvast biedt om tijdig veranderende omstandigheden op een flexibele en gecontroleerde manier op te vangen in het project. 

Open
Mensen maken projecten. En ieder mens zit anders in elkaar, heeft een eigen karakter, eigen ambities en meer of minder ervaring. Deze verschillen zijn in een projectteam misschien nog wel meer zichtbaar dan daarbuiten. Toch moet deze verzameling individuen als een team werken aan een gezamenlijk doel. Carlos is in staat de verschillen te herkennen en zijn management stijl daar op aan te passen. Hoog opgeleide professionals hoef je niet iedere dag te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Ze krijgen een taak toegewezen en de ruimte om met eigen creativiteit, die taak op een efficiente en professionele manier te bereiken. Minder ervaren junior projectmedewerkers hebben meer behoefte aan directe sturing en coaching. Door ieder teamlid op zijn eigen niveau te managen weet Carlos de motivatie hoog te houden en daardoor een prettige werksfeer te creëren ontstaat waarin mensen elkaar versterken. Hij hanteer daarbij een open cultuur waar geen geheimen zijn, gediscussieerd kan worden en mensen elkaar op feedback kunnen geven.

Bemoedigend
Carlos raakt niet snel in paniek, ook niet als het project even van de rails af is. Hij is er namelijk van overtuigd dat als het project ontspoort, de rails waarschijnlijk vanaf het begin al niet goed waren aangelegd. Een aangepast spoor zal het project helpen om nog beter het eindresultaat te behalen. Hij weet dit vertrouwen uit te stralen naar zijn team waardoor men niet bang is om fouten te maken en eventuele problemen tijdig kenbaar durft te maken. Carlos durft keuzes te maken en besluiten te nemen. Hij ontzorgt de opdrachtgever en escaleert alleen wanneer het echt nodig. Onrust rond het project brengt namelijk de draagvlak binnen de organisatie in gevaar.

 

Benieuwd wat Carlos voor uw project kan betekenen? Neem dan contact met hem op. Hij is graag bereid om zijn aanpak in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.