Projectmanagement is samenwerken en de kwaliteiten van mensen optimaal benutten.Succes begint bij heldere en gedragen uitgangspunten en acceptatiecriteria.Overzicht, focus en controle geven rust en vertrouwen aan het team en de opdrachtgever.Gecontroleerd omgaan met veranderende omstandigheden is essentieel voor succes.

Hart voor uw project


Mensen maken projecten. Verschillende visies, belangen, doelstellingen maar ook angsten, onzekerheden. Elementen die een project kunnen maken of kraken.
Projectmanagement is dan ook meer dan het goed managen van tijd, budget, scope en kwaliteit. Het gaat om het verbinden van mensen. Om ze mee te nemen op reis, te zorgen dat ze aan boord blijven en tevreden de eindstreep halen.
Dat is management met hart voor uw project.

Projecten

Op deze pagina treft u een overzicht van de meest recente projecten waar Carlos Santos aan gewerkt heeft. Wilt u meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


Logius – Ministerie van BZK
Projectleider binnen het programma “Opschaling MijnOverheid” van Logius.

 • Manager multidisciplinair ontwikkelteam MijnOverheid
 • Ontwerp nieuwe high available infrastructuur voor het MijnOverheid platform 
 • Inrichten infrastructuur binnen het datacenter als onderdeel van het Logius Managed services concept
 • Migratie MijnOverheid platform naar nieuwe infrastructuur, inclusief koppeling met dienstaanbieders en overige ketenpartners
 • Ondersteuning bij het opstellen van MijnOverheid beheer documentatie en procedures

 

Paperlinx Europe / Bull Nederland
Transformatie Programmamanager Outsourcing Europa.

 • Aansturen internationale migratie teams in Hongarije, Italië, Ierland, Groot Brittannië, Duitsland, Spanje. België en Nederland
 • Volledige migratie van lokale IT omgeving (data, software & servers) naar centrale datacenters in Engeland en Nederland.
 • Vervanging van eind gebruikers hardware door thin clients • 
 • Migratie van IBM i-series servers en implementatie van IBS Power 7
 • Migratie van ERP & E-commerce systemen in Oostenrijk, Nederland en Engeland.
 • Ondersteuning 1e en 2e lijns Service organisatie • Realisatie van diverse Service Delivery Improvement projects om huidige infrastructuur & dienstverlening naar eindgebruikers te verbeteren.


Gemeente Utrecht
Projectmanager Innovatie met ICT.

 • Implementatie van MidOffice infrastructuur voor het registeren en afhandelen van elektronische aanvragen.
 • Realisatie diverse dynamische webformulieren voor het aanvragen van gemeentelijke producten, inclusief koppeling back-office systemen.
 • Implementatie afsprakensysteem voor het on-line maken van afspraken met de Publiekszaken, met real-time aansluiting BAVAK agenda
 • Aansluiting WiGo4it Socrates systeem: informatiesysteem ontwikkeld voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de G4.
 • Ontwerp en implementatie “Parkeervergunningen on-line” met aansluiting op het gemeentelijke parkeer beheer systeem.


AGIS Zorgverkeringen
Quality Assurance manager 

 • Kwaliteitsbewaking gedurende de uitvoering van het project
 • Bewaking van het project management proces
 • Zorgdragen voor oplevering van project producten conform vastgestelde kwaliteitseisen
 • In de rol van senior supplier lid van de stuurgroep


Gemeente Rotterdam - Publiekszaken
Kanaalmanager E-loket

 • Realisatie Digitaal Loket (Mijn Loket) met persoonsgebonden dienstverlening voor burgers en bedrijven. Onderdelen van dit platform zijn o.a. een profielenservice (gegevensmagazijn) en een SSO authenticatie service op basis van DigiD/
 • Ebase: selecteren en implementeren van nieuw MidOffice platform voor het realiseren en beheren van dynamische elektronische formulieren en het registreren en volgen van digitale aanvragen.
 • Herontwerp processen ten behoeve van optimalisering dienstverlening.
 • Aansluiting landelijke voorzieningen, waaronder Samenwerkende Catalogi en Bekendmakingen: publicatie van informatie over Producten, Diensten en bekendmakingen volgens landelijke standaard naar de landelijke database van overheid.nl
 • Nadine: Virtuele assistente op Rotterdam.nl die 24 uur per dag vragen van bezoekers beantwoordt in natuurlijke taal.

 
Naast bovengenoemde projecten, heeft Carlos Santos opdrachten uitgevoerd bij o.a. Ministerie van Justitie, Gemeente Den Haag, The Greenery, Rijkswaterstaat, Gemeentewerken Rotterdam, Centrum voor Onderzoek & Statistiek, E-provincies, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Museum Boijmans van Beuningen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Leids Universitair Medisch Centrium, Gemeente Alphen aan den Rijn.