Projectmanagement is samenwerken en de kwaliteiten van mensen optimaal benutten.Succes begint bij heldere en gedragen uitgangspunten en acceptatiecriteria.Overzicht, focus en controle geven rust en vertrouwen aan het team en de opdrachtgever.Gecontroleerd omgaan met veranderende omstandigheden is essentieel voor succes.

Hart voor uw project


Mensen maken projecten. Verschillende visies, belangen, doelstellingen maar ook angsten, onzekerheden. Elementen die een project kunnen maken of kraken.
Projectmanagement is dan ook meer dan het goed managen van tijd, budget, scope en kwaliteit. Het gaat om het verbinden van mensen. Om ze mee te nemen op reis, te zorgen dat ze aan boord blijven en tevreden de eindstreep halen.
Dat is management met hart voor uw project.

Projectpulse ICT projectmanagement

Projectmanagement met hart voor uw project, dat is waar projectpulse voor staat. Een gestructureerde projectaanpak, zonder flexibiliteit uit het oog te verliezen. Uw organisatie en de wereld om u heen veranderen immers continue. Misschien veranderen de doelstellingen gedurende het project? Of raakt u door tegenvallen resultaten een deel van uw projectbudget kwijt? De kunst is om deze veranderingen op een gecontroleerde manier binnen uw project op te vangen zodat u op koers blijft om een succesvol eindresultaat te halen.

Projectpulse kan u daarbij helpen. Hoe? Door gebruik te maken van beproefde projectmanagement methodieken en 20 jaar ervaring met het managen van ICT projecten van diverse omvang en complexiteit, binnen zowel de publieke als private sector. U kunt bij Projectpulse terecht voor:

  • Projectmanagement
  • Programma management
  • Quality assurance binnen uw projecten
  • Coaching op het gebied van projectmanagement

Nu is het moment om controle te krijgen over uw ICT projecten. Geef ons uw vertrouwen en u krijgt er een projectmanager met passie voor zijn vak en hart voor uw project voor terug.